DJI_0885-HDR_2

HVA ER EGERSUND ENERGY HUB?

Egersund Energy Hub er et senter for miljøteknologi  og fornybar energi med hovedvekt på drift og vedlikehold innen on- og offshore vindkraft.

Egersund Energy Hub er et samarbeid mellom en rekke selskap og organisasjoner som tilbyr tjenester, og som fremmer næringsutvikling og innovasjon innen on- og offshore vind, annen fornybar energi, miljøteknologi, energieffektivisering og tilknyttede virksomheter.
 

Lokasjon

Egersund Energy Hub er en del av Egersund Næringspark Langholmen. Strategisk beliggende midt blant Sør-Norges største vindutbygginger og i episenteret av kommende utvikling av havvind i Norge.
 

Utdanning

Norges eneste utdanning for vindteknikere, gjennom energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner ved Dalane videregående skole er etablert i hub'en fra skoleåret 2021 / 2022.
 

Trening og sertifisering

Energy Innovation er det mest komplette GWO (Global Wind Organisation) trenings- og sertifiseringssenteret rundt sikkerhet, drift og vedlikehold av vindturbiner on og offshore i Norge, og tilbyr i tillegg en rekke andre kurs for bedrifter og industri. Det jobbes nå også med etablering av lengre vindteknikkerkurs for å kunne dekke etterspørselen etter vindteknikere i et raskt voksende marked for on- og offshore vind både i Norge, Europa og i andre verdensdeler.
 

Drift og vedlikehold

Flere aktører i Egersund Energy Hub er operative på drift og vedlikehold av vindparker on- og offshore.
 

Forskning og utvikling

I Egersund Energy Hub legges det til rette for et tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører gjennom å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for universitet og høyskoler, samt annen forsknings- og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi. Egersund Energy Hub  har allerede etablert et tett samarbeid med blant annet NORCE og Universitetet i Stavanger, og er partner i Sustainable Energy Norwegian Catalult Centre og tilrettelegger gjennomføring av testing og demo innen utstyr og tjenester innen fornybar energi og miljøteknologi.
 

Coworkingspace

Det er etablert et eget Coworkingspace som organiseres gjennom et samarbeid mellom Energy Innovation og Eigersund Næring og Havn. Det jobbes nå med å få etablert en gründerhub gjennom et samarbeid mellom Energy Innovation, Eigersund Næring og Havn, Eigersund kommune, Validé og Skape. 

Senteret bygger på trippel heliksmodellen: Innovasjon gjennom samlokalisering og interaksjon mellom 1) kommersiell virksomhet, 2) utdanning, forskning og utvikling og 3) myndighetene.
 
Egersund Energy Hub

OM LANGHOLMEN

Langholmen ligger strategisk plassert på landsiden av Egersund havn og er en stamnetthavn like ved riksveien med kort avstand til jernbanen og sentrum. Området består av over 40 mål næringsareal, er regulert til industri, lager og havnevirksomhet, og er planlagt for å holde høy kvalitet med velfungerende infrastruktur.

To sider av området har sjøfront med gode muligheter for havnerelatert virksomhet. I områdets bakkant er det regulert inn et kombinasjonsbygg på nesten 15 000 m2 med muligheter for både verkstedhaller, lager og kontorarbeidsplasser.
 
DJI_0894-HDR_web

MEDLEMSBEDRIFTER

Mange av bedriftene, men ikke nødvendigvis alle, vil være fysisk lokalisert på Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund.
 
Flere av bedriftene er deltakere i bedriftsnettverk koordinert av Energy Innovation, og finansiert av Innovasjon Norge.
 
Bedrifter og organisasjoner som ønsker å samarbeide om utviklingen av en sterk næringsklynge i dette segmentet, oppfordres til å ta kontakt!


Se alle medlemsbedrifter
Energy%20Innovation-V18-0907_WEB
shutterstock_1188719443_web

COWORKING SPACE I EGERSUND ENERGY HUB

Hos Egersund Energy Hub er det etablert et coworking space. Det skal være en arena for blant annet gründere, forskere, studenter eller andre som har behov for en fast eller fleksibel kontorplass.
interi%C3%B8r2_2

LEIE LOKALE

Har din bedrift behov for nye lokaler? Vi tilbyr kontorer og arealer til leie i et svært attraktivt miljø hvor synergier skapes!