DJI_0885-HDR_2

HVA ER EGERSUND ENERGY HUB?

Egersund Energy Hub er et senter for miljøteknologi  og fornybar energi.

Egersund Energy Hub  er et samarbeid mellom flere selskap og organisasjoner som tilbyr tjenester, og som fremmer næringsutvikling og innovasjon innen fornybar energi, miljøteknologi, energieffektivisering og tilknyttet virksomhet.
 

Lokasjon

Egersund Energy Hub er en del av Egersund Næringspark Langholmen. Strategisk beliggende midt blant Sør-Norges største vindutbygginger og i senter av kommende utvikling av havvind i Norge.
 

Utdanning

Det arbeides med å få lagt energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner til Egersund Energy Hub. Dette ligger også i planene til Dalane videregående skole fra og med skoleåret 2021/2022.
 

Trening og sertifisering

Flere aktører i Egersund Energy Hub tilbyr kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet rundt sikkerhet, drift og vedlikehold av vindturbiner. Egersund Energy Hub ved Langholmen har som mål å tilby alle typer GWO-kurs for vindbransjen on- og offshore, og en rekke andre kurs for bedrifter og industri.
 

Drift og vedlikehold

Flere aktører i Egersund Energy Hub er operative på drift og vedlikehold av vindparker on- og offshore.
 

Forskning og utvikling

I Egersund Energy Hub legges det til rette for et tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører gjennom å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for universitet og høyskoler, samt annen forsknings- og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi. Egersund Energy Hub  har allerede etablert et tett samarbeid med blant annet NORCE og Universitetet i Stavanger.
 
Senteret skal bygge på trippel heliksmodellen: Innovasjon gjennom samlokalisering og interaksjon mellom 1) kommersiell virksomhet, 2) utdanning, forskning og utvikling og 3) myndighetene.
 
DJI_0910-HDR_WEB

OM LANGHOLMEN

Langholmen ligger strategisk plassert på landsiden av Egersund havn og er en stamnetthavn like ved riksveien med kort avstand til jernbanen og sentrum. Området består av over 40 mål næringsareal, er regulert til industri, lager og havnevirksomhet, og er planlagt for å holde høy kvalitet med velfungerende infrastruktur.

To sider av området har sjøfront med gode muligheter for havnerelatert virksomhet. I områdets bakkant er det regulert inn et kombinasjonsbygg på nesten 15 000 m2 med muligheter for både verkstedhaller, lager og kontorarbeidsplasser.
 
DJI_0894-HDR_web

MEDLEMSBEDRIFTER

Mange av bedriftene, men ikke nødvendigvis alle, vil være fysisk lokalisert på Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund.
 
Flere av bedriftene er deltakere i bedriftsnettverk koordinert av Energy Innovation, og finansiert av Innovasjon Norge.
 
Bedrifter og organisasjoner som ønsker å samarbeide om utviklingen av en sterk næringsklynge i dette segmentet, oppfordres til å ta kontakt!


Se alle medlemsbedrifter
Energy%20Innovation-V18-0907_WEB
shutterstock_1188719443_web

COWORKING SPACE I EGERSUND ENERGY HUB

Hos Egersund Energy Hub er det etablert et coworking space. Det skal være en arena for blant annet gründere, forskere, studenter eller andre som har behov for en fast eller fleksibel kontorplass.
interi%C3%B8r2_2

LEIE LOKALE

Har din bedrift behov for nye lokaler? Vi tilbyr kontorer og arealer til leie i et svært attraktivt miljø hvor synergier skapes!