Energy2443
SRI Service AS er en del av The Raptor Group. Gruppen består av bedrifter innen metallproduksjon og service, transport og eiendom. SRI Services har høy kompetanse og lang erfaring med spesial betong for fundamenter til vindturbiner. Vi har store verksteder med høy kapasitet, og leverer tjenester til vindparker gjennom hele parkens levetid, både på land og offshore. Vi leverer også tjenester og vedlikeholdsløsninger på land og offshore for olje og gassindustrien.
 
SRI Services ser synergieffekter ved å være medlem av Egersund Energy Hub. Vi tar del og bidrar til rask utvikling i bransjen. En har kort vei til prosjektpartnere. Vi er med på å forme bransjefremtiden. Vi får først vite om nyheter gjennom konferanser, samlinger og skriv. 
 

Vil tilbyr

  • SRI Services har i alt 3 mixing conterinere for støpeoperasjoner med spesial betong
  • Stor kapasitet på Gysing og understøp i forbindelse med utbygging av vindparker både i Norge og utland
  • Oppmåling og kontroll av fundamenter for vindturbiner
  • Komplette fundamentløsninger
  • Service og vedlikehold for hele vindparkens levetid
  • Vedlikeholdsløsninger innen Skip, Rigg og Industri
  • Bolt oppspenning
  • Service personell on- og offshore.
  • Transport tjenester med kranbiler.
430x280_SRI_Services

Kontakt oss

Nettsted: https://sriservices.no/

Adresse:
Strandaveien 28
4380 Hauge i Dalane
 

Kontaktperson:

Anders Stene
Sriservicesmail.com