Egersund Energy Hub Langholmen - Main building and Training Tower

PARTNERE I EGERSUND ENERGY HUB

430x280_EI

Energy Innovation

Energy Innovation koordinerer Egersund Energy Hub. Vi har utviklet et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt.

Les mer
430x280_ENHKF

Eigersund Næring og havn KF

Eigersund næring og havn sitt formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.

Les mer
430x280_Espeland_AS

Espeland AS

Espeland AS er totalentreprenør med spesialkompetase innen betong. Vi håndterer totalentrepriser, hovedentreprise og betongarbeid som for eksempel boliger, broer, industribygg, offentlige bygg og anlegg.

Les mer
Windco logo

Windco AS

Windco AS ble etablert i Egersund i januar 2017 for å forsyne den hurtigvoksende vindkraftindustrien i Skandinavia med produkter og tjenester knyttet til installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av vindturbiner, både onshore og offshore. Windco er i dag et multidisiplinært serviceselskap, med høy kompetanse i gjennomføring av prosjekter i vindbransjen.

Les mer
430x280_NORCE

NORCE

NORCE utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv, og arbeider for å finne løsninger som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

Les mer
430x280_Senteret

Senteret AS

Gjennom vårt samarbeid med Naboen Utleie AS leverer vi alt av utstyr du som privat eller din bedrift har behov for, som anleggsmaskiner, stillas, sikring, lifter, trucker med mer.

Les mer
430x280_Vertikalservice

Vertikal Service AS

Vertikal Service AS har siden 2007 vært en aktør på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har levert tjenester til Norsk vannkraftindustri siden 2004.

Les mer
430x280_egersundregionen

Egersundregionen

Næringsliv og kommune har gått sammen om å skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i Egersundregionen.  Les mer om jobbmulighetene og ledige stillinger i Egersundregionen.

Les mer
Energy%20Innovation-V18-0907_WEB

LEDIGE STILLINGER / LÆREPLASSER

Synes du det vi holder på med ser spennende ut? 

På Egersundregionen.no får du oversikt over hvilke av våre medlemmer som tilbyr læreplasser.

Ledige stillinger vil også bli lagt ut på Egersundregionen.no