Medlemsbedrifter

Senter for fornybar energi og miljøteknologi

Følgende selskap er partnere i Egersund Energy Hub

Energy Innovation koordinerer Egersund Energy Hub. Vi utvikler et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt. Energy Innovation bistår bedrifter i innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling, miljøfyrtårnsertifisering, GWO sikkerhetskurs for vindindustrien, sikkerhetskurs for industri, bygg og anlegg og tekniske kurs for vindindustrien, bygg og anlegg. Vi jobber nå med å tilby droneinspeksjon av vindturbiner, on- og offshore.

Energy-innovation-logo-rgb

Espeland Energi AS tilbyr inspeksjon, drifts- og vedlikeholdstjenester for vindindustrien, både on- og offshore. Dette inkluderer bruk av Tilkomstteknikk og bladinspeksjon og bladreparasjon. Vi bygger nå norsk kompetanse, men samarbeider også med selskapet Grindinta fra Litauen som har personell med lang erfaring fra arbeid i vindparker over hele Europa, både on- og offshore. Gå til hjemmesiden vår (klikk på logo til høyre) for nærmere informasjon, eller ta direkte kontakt med prosjektleder Odin Moen på odin@espelandenergi.no / tlf. +47 902 91 452.

Skjermbilde%202019-06-05%20kl_%2010_46_20

Espeland AS er totalentreprenør med spesialkompetase innen betong. Vi håndterer totalentrepriser, hovedentreprise og betongarbeid som for eksempel trapper, hus- og hyttegrunner, broer og store industribygg. Våre medarbeidere er fagarbeidere. Espeland AS leverer etter Espelandstandarden. Det betyr at vi kommer når vi skal. Vi leverer kvalitet, og vi blir ferdige når vi skal. Vi leverer også fundamentering til vindturbiner.

Espeland-as-logo

Vi som jobber i Naboen er grundige, kunnskapsrike, miljøbevisste og folkelige. Vi tror at store ting skjer der begeistring er drivkraft! Vi tilbyr utleie av lifter, anleggsmaskiner, bygg & småutstyr, byggheis, byggvarme & tørk, elektro, moduler & container, stillas & sikring og tilhengere! Er det noe din bedrift eller du som privatperson trenger - ta kontakt! Naboen Egersund: egersund@naoen.no - tlf. +47 51 49 20 20 / vakttelefon: 481 31 157

naboen

SRI Service AS leverer vedlikeholdsløsninger innen Skip, Rigg og Industri. Vi har også kompetanse på boltetrekking og har levert våres tjenester til flere vindparker ved montering av Rock Adapter. Her har vi også gode løsninger, om fjellanker skulle løsne under oppspenning, samt utstyr for effektiv rengjøring og klargjøring av Rock Adapter. SRI Services er godkjent i Achilles og har flense kurs NS-EN 1591-4 for oppspenning og arbeid på flenser innen olje og gass.

Skjermbilde%202019-06-05%20kl_%2010_35_12

Westcon Løfteteknikk AS (WCL) er Norges ledende totalleverandør av produkter og tjenester innen kran og løft. Vi tilbyr deg og din bedrift et totalkonsept som omfatter salg og utleie av kraner og løfteutstyr, ingeniørtjenester til sakkyndig virksomhet og sertifisert sikkerhetsopplæring. Alt du trenger på ett sted. Vår produktdatabase inneholder over 450 unike produkter fra anerkjente og kompetente leverandører som JD Neuhaus, Petzl og Van Leusden og vi har over 12.000 artikler på lager til utleie. Vår plassering i Haugesund og Stavanger gir god tilgjengelighet til, og nær kontakt med, kunder, forhandlere og leverandører. Vårt verksted er moderne, med alt av nødvendig kontrollutstyr. 

Logo%20WCL

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling både til bolig og næring. Foretaket skal arbeide for å bidra til boligbygging innenfor alle deler av kommunen. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.

enhkf-logo-horisontal

Våre tjenester og produkter

kursogsikkerhet-gr%C3%B8nn

Kurs, sertifisering og sikkerhet

drift

Service, drift og vedlikehold

personell-gr%C3%B8nn

Ledige stillinger

produkt-gr%C3%B8nn

Utleie

kontroll-gr%C3%B8nn

Kontrollvirksomhet

utleie-gr%C3%B8nn

Kontor og areal til leie