Egersund Energy Hub Langholmen - Main building and Training Tower

PARTNERE I EGERSUND ENERGY HUB

430x280_CAN

CAN AS

CAN AS utfører operasjoner innen inspeksjon, operasjoner og industrien. Gjerne prosjekter som er vanskelig tilgjengelige. Kunden skal oppleve oss som et team av svært kompetente folk, med evnen til å gjennomføre et prosjekt fra A til Å.

Les mer
430x280_Energy_Innovation

Energy Innovation

Energy Innovation koordinerer Egersund Energy Hub. Vi utvikler et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt.

Les mer
430x280_ENHKF

Eigersund Næring og havn KF

Eigersund næring og havn sitt formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.

Les mer
430x280_Espeland_AS

Espeland AS

Espeland AS er totalentreprenør med spesialkompetase innen betong. Vi håndterer totalentrepriser, hovedentreprise og betongarbeid som for eksempel boliger, broer, industribygg, offentlige bygg og anlegg.

Les mer
430x280_Espeland_Energi

Espeland Energi AS

Espeland Energi AS er med i Egersund Energy Hub for en del av senterets medlemmer for å bygge opp kompetanse samt levere service og vedlikeholdstjenester innenfor vindkraft både on- og offshore.

Les mer
430x280_HE_Seglem

H. E. Seglem AS

H. E. Seglem er en totalleverandør innen industri og stiller sterkt som leverandør til vindmølleindustrien. Satsingen på fornybar energi anses som positivt for det lokale næringslivet, noe som vi ønsker å delta i.

Les mer
430x280_NORCE

NORCE

NORCE utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv, og arbeider for å finne løsninger som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

Les mer
430x280_Senteret

Senteret AS

Gjennom vårt samarbeid med Naboen Utleie AS leverer vi alt av utstyr du som privat eller din bedrift har behov for, som anleggsmaskiner, stillas, sikring, lifter, trucker med mer.

Les mer
430x280_SRI_Services

SRI Services AS

SRI Service AS er en del av The Raptor Group. SRI leverer fundamenter og tjenester for vindtur­biner, on- og offshore. Gruppen har verksteder med høy kapasitet og kan levere vedlikehold­stjenester gjennom hele parkens levetid.

Les mer
430x280_Vertikalservice

Vertikal Service AS

Vertikal Service AS har siden 2007 vært en aktør på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har levert tjenester til Norsk vannkraftindustri siden 2004.

Les mer
430x280_egersundregionen

Egersundregionen

Næringsliv og kommune har gått sammen om å skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i Egersundregionen.  Les mer om jobbmulighetene og ledige stillinger i Egersundregionen.

Les mer
Bouvet_Logo_blue

Bouvet

Sammen med våre kunder skaper vi digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. 
Vi heier på det grønne skiftet og er en sterk bidragsyter innen løsninger for alle former for energi, med tilhørende prosesser for reduksjon av CO2.

Les mer
Energy%20Innovation-V18-0907_WEB

LEDIGE STILLINGER / LÆREPLASSER

Synes du det vi holder på med ser spennende ut? 

På Egersundregionen.no får du oversikt over hvilke av våre medlemmer som tilbyr læreplasser.

Ledige stillinger vil også bli lagt ut på Egersundregionen.no