Energy2443
H.E.Seglem har i dag en avdeling med verktøy, avdeling med hage/skogs utstyr, hydraulikkavdeling samt to bunkersanlegg med tilhørende tankbil. Verktøyavdeling er medlem av den landsdekkende kjeden Tools og har med dette tilgang til Norges største sortiment innenfor området. Vi har stor kompetanse innenfor personlig verneutstyr og driver blant annet med sertifisering av fallsikring.
 
Hydraulikkavdelingen er forhandler for Parker og er blant annet stor leverandør til vindindustrien i distriktet. H.E.Seglem er med dette totalleverandør til industrien både on- og offshore. H. E. Seglem er en totalleverandør innen industri og stiller sterkt som leverandør til vindmølleindustrien. Satsingen på fornybar energi anses som positivt for det lokale næringslivet, noe som vi ønsker å delta i.
 

Vil tilbyr  

  • Verktøy til alle formål
  • Arbeidstøy
  • Personlig verneutstyr
  • Fallsikring inkl sertifisering
  • Hydarulikk
  • Mekanisk Verksted
  • Mobilservice
  • Diesel/bunkring
  • Kontroll av brannslukkere
  • Kalibrering av momentnøkkel
430x280_HE_Seglem

Kontakt oss

Nettsted: https://www.heseglem.no/

Adresse:
Torget 1,
4370 Egersund
 

Kontaktperson:

Kolbjørn Rogstad
rogstad@heseglem.no

Tomine Hetland Aase
Tomine@heseglem.no