vertikalservice
Vertikal Service AS har siden 2007 vært en aktør på norsk kontinentalsokkel. Selskapet ble etablert i Volda i 2003 og eies av virksomhetens ledelse. Selskapet har levert tjenester til Norsk vannkraftindustri siden 2004.

Vi kjennetegnes ved solid fagkompetanse samt kunnskap om våre kunders utfordringer, og er foretrukken leverandør av prosjekter med krevende tilkomst. I dag er våre kunder innen vind- og vannkraft produksjon og olje&gass selskaper, hvor våre metoder bidrar til en sikker og effektiv gjennomføring av oppdrag.
 

Vil tilbyr  

  • Vertikal Service AS leverer flerfaglige tjenester og utstyr innen inspeksjon, reparasjon og vedlikehold i kombinasjon med tilkomstteknikk
  • Vertikal Service AS leverer også prosjektering, planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon 
  • Selskapets kunder er innen vind - og vannkraft produksjon og olje&gass selskaper
430x280_Vertikalservice

Kontakt oss

Nettsted: https://vertikalservice.no/

Adresse: Hovedkontor: Furene 24, 6105 Volda
Kontor i Egersund Energy Hub, Langholmveoen 6, 4373 Egersund
 

Kontaktperson:

Charlotte Yri, Operations manager, south region
charlotte.yri@vertikalservice.no