energy_innovation
Energy Innovation koordinerer Egersund Energy Hub. Vi utvikler et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt.

Energy Innovation bistår bedrifter i innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling, miljøfyrtårnsertifisering, GWO sikkerhetskurs for vindindustrien, sikkerhetskurs for industri, bygg og anlegg og tekniske kurs for vindindustrien, bygg og anlegg. Vi jobber nå med å tilby droneinspeksjon av vindturbiner, on- og offshore.
 

Vil tilbyr  

  • Senter for trening, sertifisering, utdanning
  • GWO sikkerhetskurs, bygg og anlegg og tekniske kurs for vindindustrien
  • Bistand innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling
  • Utvikling og innovasjon fornybar energi og miljøteknologi 
  • Miljøfyrtårnsertifisering
  • Droneinspeksjon av vindturbiner, on- og offshore
430x280_Energy_Innovation

Kontakt oss

Nettsted: https://www.energyinnovation.no/

Adresse:
Langholmveien 24,
4373 Egersund
 

Kontaktperson:

Frank Emil Moen
fem@energyinnovation.no