energy_innovation
Energy Innovation koordinerer Egersund Energy Hub. Vi har utviklet et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt.

Energy Innovation bistår bedrifter i innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling, miljøfyrtårnsertifisering, GWO sikkerhetskurs for vindindustrien, sikkerhetskurs for industri, bygg og anlegg og tekniske kurs for vindindustrien, bygg og anlegg. Vi tilbyr også droneinspeksjon av vindturbiner, on- og offshore. Energy Innovation deltar i ledelsen av Norwegian Offshore Wind Cluster.
 

Vil tilbyr  

  • Senter for trening, sertifisering, utdanning
  • GWO sikkerhetskurs, bygg og anlegg og tekniske kurs for vindindustrien
  • Bistand innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling
  • Utvikling og innovasjon fornybar energi og miljøteknologi 
  • Miljøfyrtårnsertifisering
  • Droneinspeksjon av vindturbiner, on- og offshore
430x280_Energy_Innovation

Kontakt oss

Nettsted: https://www.energyinnovation.no/

Adresse:
Langholmveien 6,
4373 Egersund
 

Kontaktperson:

Frank Emil Moen
Managing Director
fem@energyinnovation.no