espeplandas
Espeland AS er totalentreprenør med spesialkompetase innen betong. Vi håndterer totalentrepriser, hovedentreprise og betongarbeid som for eksempel boliger, broer, industribygg, offentlige bygg og anlegg. 

Våre medarbeidere er fagarbeidere. Espeland AS leverer etter Espelandstandarden. Det betyr at vi kommer når vi skal. Vi leverer kvalitet, og vi blir ferdige når vi skal. Vi leverer også fundamentering til vindturbiner. Vi er med i Egersund Energy Hub, fordi vi ønsker å kunne bidra og være med inn i en ny næring som er kommet til vår region.
 
Vi er et selskap i Espeland Gruppen AS som sammen med våre søsterselskap, Espeland Energi AS og Reklamehuset Egersund AS etablerer seg på Langholmen.

Vil tilbyr
  • Totalentrepriser/hovedentreprise
  • Betongarbeid
  • Fundamentering til vindturbiner
430x280_Espeland_AS

Kontakt oss

Nettsted: https://www.espelandas.no/

Adresse:
Kjellandsveien 44,
4373 Egersund
 

Kontaktperson:

Øyvind Espeland
oyvind@espelandas.no