Energy2443

Egersund Energy Hub

Egersund Energy Hub er et senter med hovedvekt på drift og vedlikehold, utvikling og opplæring for fornybar energi og miljøteknologi, onshore og offshore. I tillegg til å tilby utdanning og opplæring for vindindustrien.
Besøksadresse i byggeperioden: 
Langholmveien 24, 4373 Egersund, Norway

Postaddresse: 
Langholmveien 24, 4373 Egersund, Norway

E-post: mail@energyinnovation.no

KONTAKTINFO

frank emil 2019
Frank Emil Moen
Daglig Leder Energy Innovation
Mobil: +47 91591714
fem@energyinnovation.no