Energy2443
NORCE samarbeider tett med Energy Innovation og andre partnere I Egersund Energy Hub i forbindelse med prosjekter relatert til ny energi og grønn energi. Ett eksempen er prosjekt ROBINSON, som startet i oktober 2020, og skal pågå de neste 4 årene. NORCE er forskningsinstitutt med over 1000 ansatte fra mer enn 40 nasjoner, med tilstedeværelse på 10 steder i Norge. NORCE driver forskning innen energi, helse, klima, miljø, teknologi og samfunn.

NORCE er sterkt knyttet til akademia og universiteter gjennom samarbeidsavtaler med universitetene i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Tromsø, og gjennom stipend for flere av NORCE sine forskere ved disse universitetene.

Teamet for energisystemer hos NORCE har sitt hovedfokus på energiproduksjon, energiutnyttelse og systemintegrasjon. De har vært involvert i ledelse og utførelse av flere regionale, nasjonale og internasjonalt sponsede prosjekter innen alt fra teoretiske og modellerte studier til prototypeutvikling, pilotprogram og operativ drift.

Fokus dreier seg mer og mer mot grønn energiproduksjon effektivisering, og integrasjon av dette inn i eksisterende energisystem og infrastruktur. NORCE deltar aktivt I EERA Joint programs Energy Systems Integration, Geothermal og  CSS.
 

Vil tilbyr  

  • Forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder, med hovedfokus på energisystemer, integrerte energikonsepter og effektivisering som reduserer belastningen på miljøet.
  • Kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv
  • Interdisiplinære prosjekter som kombinerer bioteknologi, klima og samfunnsforskning.
  •  Systemintegrasjon på tvers av produksjon, leveranse og bruk.
430x280_NORCE

Kontakt oss

Nettsted: https://www.norceresearch.no/

Adresse: 
Prof. Olav Hanssensvei 15,
4021 Stavanger
 

Kontaktperson:

Peter Breuhaus 
pebr@norceresearch.no