Egersund Energy Hub - innflytting 1. november 2020

Medlemsbedrifter - Samarbeidspartnere

Energy-innovation-logo-rgb
Skjermbilde%202019-06-05%20kl_%2010_46_20
Espeland-as-logo
Skjermbilde%202019-06-05%20kl_%2010_35_12
enhkf-logo-horisontal
NORCE
Logo Senteret AS
ikon-1

Tjenester og produkter

Sammen tilbyr vi en komplett pakke av tjenester og produkter
ikon-2

Kurs og utdanning

Egersund Energy hub ved Langholmen har som mål å tilby alle typer GWO-kurs for vindbransjen on- og offshore, og en rekke andre kurs for bedrifter og industri.
ikon-3

Kontor og areal til leie

Kontorer og arealer til leie i et svært attraktiv miljø hvor synergier skapes!

Egersund Energy Hub - et senter for fornybar energi og miljøteknologi


Egersund Energy Hub er et samarbeid mellom flere selskap og organisasjoner som tilbyr tjenester, og fremmer næringsutvikling og innovasjon innen fornybar energi, miljøteknologi, energieffektivisering og tilknyttet virksomhet. Flere av bedriftene er deltakere i bedriftsnettverk koordinert av Energy Innovation, og finansiert av Innovasjon Norge.

Mange av bedriftene, men ikke nødvendigvis alle, vil være fysisk lokalisert til Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund havn. Senteret vil bestå av virksomheter som driver kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet rundt sikkerhet, drift- og vedlikehold av vindturbiner, og virksomheter som er operative på drift og vedlikehold av vindparker on- og offshore. Senteret vil trolig også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole fra og med skoleåret 2021/2022.

I senteret vil det legges til rette for et tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører, gjennom å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for universitet og høyskoler, og annen forskning og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi, gjennom et tett samarbeid med blant annet NORCE og Universitetet i Stavanger. Senteret skal bygge på trippel heliksmodellen: Innovasjon gjennom samlokalisering og interaksjon mellom 1) kommersiell virksomhet 2) utdanning, forskning og utvikling og 3) myndighetene.

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å samarbeide om utvklingen av en sterk næringsklynge i dette segmentet oppfordres til å ta kontakt!

Se byggingen av Egersund Energy Hub

Live-kamera 1 - Timelapse

Mer informasjon kommer snart: