Om værmåling og definisjoner

Temperatur

Måler lufttemperatur i grader celcius (13.5°C). Les mer om temperatur her.


Vindstyrke

Måler vindhastighet i meter per sekund (3.4m/s). Les mer om vindstyrke her.
Måletallet kan også angis i Beauforts skala, som beskriver effekten av vindstyrken. Les mer om dette her. 


Vindretning

Måler vindretning i grader/ kompassretning (Øst (105.2°)). Les mer om vindretning trykk her.


Lufttrykk

Måler atmosfærisk trykk i hektopascal (996.7hPa). Les mer om atmosfærisk trykk her.


Luftfuktighet

Måler hvor mye vanndamp det er i luften, oppgitt som relativ fuktighet (67.1%). Les mer om luftfuktighet her.


Duggpunkt

Angir temperaturen luften må avkjøles til for at vanndamp skal kondensere til vann, oppgitt i grader celcius (7.5°C). Les mer om duggpunkt her.


Nedbør

Målingen viser til hvor høyt vannet i flytende form vil stå over bakken om det ikke synker i jorda. En millimeter nedbør tilsvarer en liter per kvadratmeter. Oppgis i millimeter per time (0mm/t). Les mer om nedbør her.


Solinnstråling

Måler solstråling, angitt i Watt per kvadratmeter (193.8 W/m2). Les mer om solinnstråling her.


Tilbake til måledata