enhkf

Eigersund Næring og havn KF

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling både til bolig og næring. 

Foretaket skal arbeide for å bidra til boligbygging innenfor alle deler av kommunen. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.
 

Vil tilbyr  

  • Turisme og tomteutvikling
  • Forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder
430x280_ENHKF

Kontakt oss

Nettsted: https://enhkf.no/

Postadresse:
Eigersund næring og havn KF
Postboks 117
4379 Egersund

Besøksadresse:
Strandgaten 2, 4370 Egersund
 

Kontaktperson:

Juste Druskiniene
juste.druskiniene@eigersund.kommune.no