Energy innovation

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

Working at Heights - Sikkert arbeid i høyden

Working at Heights basic kurs:
Dette kurset er for deltakerer som skal jobbe i et vindkraftverk. Working at Heights basic kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 2 dager, altså 16 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Working at Heights basic refresher kurs:
Dette kurset er for de som har tatt GWO Working at Heights basic kurs. Working at Height basic refresher kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 1 dag, altså 8 timer. Målet våret er at du som refresher deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Viktige punkter for kurset: 
  • Bruke personlig vernetøy og utstyr på en korrekt og sikker måte. Sele, fangline, støttestropp, fallblokk og skinneglidere.
  • Ha forståelse for farer som er forbundet med bruke av enkelt fallsikringsutstyr
  • Kan ta enkelt vedlikehold og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset.
  • Kan foreta enkel kameratredning.
  • Ha kunnskap om gjeldende regler for arbeid i et vindkraftverk

Etter opplæring fra Energy Innovation: 
  • Kursdokumentasjon og kursbevis på norsk eller engelsk med gyldighet på 2 år.
  • Bruk av kursutstyr som er nødvendige.
  • Én intruktør per 4 deltakere.