Energy innovation

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

​GWO Manual Handling - Ergonomi

GWO Manual Handling basic kurs:
Dette kurset er for deltakere som skal jobbe i et vindkraftverk. Manual Handling basic kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på én halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for ergonomi og oppmuntre til positiv manuell håndteringsadferd, trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte i vindmøllenes konstruksjon.

GWO Manual Handling basic refresher kurs:
Dette kurset er for de som har tatt GWO Manual Handling basic kurs. Manual Handling basic refresher kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på én halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for ergonomi og oppmuntre til positiv manuell håndteringsadferd, trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte i vindmøllenes konstruksjon.

Viktige punkter for kurset: 
  • Riktig ergonomi
  • Oppmuntre til positiv manuall håndteringsadferd
  • Trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte 
  • Gjøre deltaker klar over reglene for manualt arbeid
  • Farer og risiko ved manuelt arbeid
  • Anatomi
  • Lære om T.I.L.E
Etter opplæring fra Energy Innovation: 
  • Kursdokumentasjon og kursbevis på norsk eller engelsk med gyldighet på 2 år.
  • Bruk av kursutstyr som er nødvendige
  • Én intruktør per 6 deltakere.