Energy innovation

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

GWO Fire Awareness - Brannsikkerhet

GWO Fire Awareness basic kurs:
Dette kurset er for deltakere som skal jobbe i et vindkraftverk. Fire Awareness basic kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på en halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for hvordan en brann kan oppstå og hvilke prosedyrer som skal følges når en brann oppstår. 

GWO Fire Awareness basic refresher kurs:
Dette kurset er for de som har tatt GWO Fire Awareness basic kurs. Fire Awareness basic refresher kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på en halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for hvordan en brann kan oppstå og hvilke prosedyrer som skal følges når en brann oppstår.

Viktige punkter for kurset: 
  • Riktig bruk av forskjellige typer slukkeutstyr.
  • Riktig slukking av brann som oppstår på en person.
  • Lære om lovverket på verdensbasis og EU.
  • Få innføring av de forskjellige branntypene.
  • Brannklasser A.B.C.D.F.
  • Farene ved arbeid og reparasjoner.
  • Forebygging av brann

Etter opplæring fra Energy Innovation:
  • Kursdokumentasjon og kursbevis på norsk eller engelsk med gyldighet på 2 år.
  • Bruk av kursutstyr som er nødvendige.
  • Én intruktør per 6 deltakere.