Energy innovation

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

GWO Advanced Rescue Training (ART)

GWO ADVANCED RESCUE TRAINING @EGERSUND ENERGY HUB

Denne standarden er utarbeidet for å gi de som jobber i en vindturbin større forståelse for risikoen som er forbundet med redningsoperasjoner, og skal gi deltakerne ferdigheter i ulike former for effektive redningsoperasjoner fra ulike situasjoner, i ulike deler av en vindturbin. Opplæringen skal gi deltakerne større trygghet og ferdigheter i redning av en kollega som ikke er i stand til å evakuere på egenhånd, til et sted hvor profesjonelle beredskapsreaktører kan ta over ansvaret. Under treningen benyttes redningsutstyr, redningsmetoder og teknikker som overstiger den grunnleggende modulen GWOs Working at Heigths.

Standarden består av to hovedmoduler og en enkelt redigeringsversjon av hver:
  • Nacelle, Tower & basement Rescue (to dger)
  • Hub, Spinner & Inside Blade Rescue (en dag)
  • Single Rescuer - Hub, Spinner & Inside Blade (halv dag)
  • Single Rescuer - Nacelle, Tower, basement (halv dag)
De fleste etterspør "kun" hovedstandardene, tre dager - og det er dette vi i utgangspunktet tilbyr. Det er fullt mulig å melde seg på kun en modul.

Ved opplæring gjennom Egersund Energy Hub inngår: 
  • Ett sertifikat for hver av modulene som gjenomføres. Sertifikatene har en gyldighet på to år.
  • Bruk av høykvalitets kursutstyr.
  • Som del av kurspirs inngår varm lunsj (for kurs som går over mer enn halv dag).

Full beskrivelse: PDF-dokument - GWO Advanced Rescue