Energy innovation

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

Boat Transfer Training - GWO

Dette kurset innholder deler av GWO Sea Survival (standard v12). Kursdeltakerne lærer om prinsippene for hvordan en trygt kan forflytte seg fra båt til vindturbin (trancition piece), fra vindturbin til vindturbin, og fra båt til båt.The trainees learn safe transfer from vessel to WTG, WTG to vessel and vessel to vessel. Siden dette ikker er et komplett GWO Sea Survival kurs så vil deltakerne ikke motta et GWO sertifikat, men et sertifikat som dokumenterer gjennomført "Boat Transfer Training". Våre instruktører har mer enn 35 års kombinert erfaring, og vil sikre at kursedeltakerne får den nødvendige kompetansen. Opplæringen foregår ved Egersund Energy på Langholmen i Egersund Havn, 75 km sør for Stavanger Lufthavn Sola.