Ledige stillinger

Senter for fornybar energi og miljøteknologi

KORT OM BEDRIFTEN:


Egersund Energy Hub består av bedrifter som samarbeider om å tilby tjenester
innen fornybar energi og miljøteknologi med hovedvekt på on- og offshore vindkraft.

Energy Innovation AS (koordinator)
Westcon Løfteteknikk AS
Espeland Energi AS
Espeland AS
SRi Services AS
Naboen AS
 

HVILKE PRODUKTER/TJENESTER LEVERER/
UTFØRER BEDRIFTEN? 

 
 • Bistår bedrifter i innovasjonsprosjekter og forskning og utvikling
 • Miljøfyrtårnsertifisering
 • GWO sikkerhetskurs for vindindustrien
 • Sikkerhetskurs for industri, bygg og anlegg
 • Tekniske kurs for vindindustrien, bygg og anlegg
 • Inspeksjon, drift og vedlikehold av vindturbiner og turbinblader
 • Inspeksjon og sakkyndig kontroll av vindturbiner, løfteutstyr og personlig sikkerhetsutstyr
 • Fundamentering og rock-adapter installasjon vindturbiner
 • Tilkomstteknikk til ulike typer industrielle oppgaver on- og offshore
 • Utleie og salg av løfteutstyr og sikkerhetsutstyr
 • Utleie av lifter, maskiner og utstyr

Vi er ca. 35 – 40 stykker innen omtalte segment.

 

FAGFELT:

 
Vindkraft
Fornybar energi og miljøteknologi,
Men også andre industrielle tjenester on- og offshore

Hvilke fagfelt/områder vil dere trenge arbeidskraft til i fremtiden?
Det er et betydelig behov for personell som har kompetanse innen drift og
vedlikehold av vindkraftverk, on- og etter hvert også offshore. Også tilkomstteknikk og bladreparasjon.

 

JOBBE HOS OSS:


Espeland Energi søker etter 2-3 (vind)teknikere (opplæring vil bli gitt) + lærling energioperatør med arbeidsted Egersund
Westcon Løfteteknikk søker etter flere tilkomstteknikere

Læreplasser:
 
 • Energy Innovation søker 1 kontorlærling
 • Espeland Energi søker 1 energioperatørlærling
 • SRI Service søker 1 energioperatørlærling
frank emil 2019
Frank Emil Moen
Daglig Leder Energy Innovation
Mobil: +47 91591714
fem@energyinnovation.no
kursogsikkerhet-gra%CC%8A

Kurs, sertifisering og sikkerhet

drift

Service, drift og vedlikehold

produkt-gra%CC%8A

Utleie

personell-gr%C3%B8nn

Ledige stillinger

kontroll-gra%CC%8A

Kontrollvirksomhet

utleie-gra%CC%8A

kontor og areal til leie