espeland_energi
Espeland Energi AS er med i Egersund Energy Hub for en del av senterets medlemmer for å bygge opp kompetanse samt levere service og vedlikeholdstjenester innenfor vindkraft både on- og offshore. 

Kompetansen på vindturbiner i det norske markedet er meget begrenset, samt er behovet for teknisk personell til utførelse av ulike reparasjoner samt inspeksjoner skrikende høy. Målet med å være en del av Egersund Energy Hub er å tilegne samt videreutvikle kompetansen i det norske markedet og da spesielt på havvind. Norge har allerede verdensledende kompetanse på offshore teknologi, derfor ser Espeland Energi AS det som en stor mulighet for å bruke allerede eksisterende offshore teknologi til å posisjonere norsk næringsliv til håndtering av den eksploderende næringen som er vindkraft. 

Et av Espeland Energi AS sine langsiktige mål er å skape norske arbeidsplasser innen vindkraftnæringen. I Egersund Energy Hub er det Energy Innovation som er fasilitator, og konseptet tar utgangspunkt i å drive samlokalisering for å lever en fullstendig leverandørkjede for vindkraftnæringen i Norge. 

Espeland Energi er opptatt av unge arbeidstakere, og derfor er vi veldig positive til å være i samme lokaler som Dalane VGS for å følge opp elever og lærlinger fra energioperatør linja som Dalane VGS tilbyr fremtidige arbeidstakere. 
 

Vil tilbyr

  • Bladinspeksjon
  • Bladreparasjon
  • Inspeksjon
    • Drifts- og vedlikeholdstjenester for vindindustrien, både on- og offshore.
    • Metodikkutvikling og effektivisering av service og vedlikehold av turbiner gjennom hele levetiden.
430x280_Espeland_Energi

Kontakt oss

Nettsted: http://www.espelandenergi.no/

Adresse:
Langholmveien 6,
4373 Egersund
 

Kontaktperson:

Odin Moen
Tlf. +47 902 91 452
odin@espelandenergi.no